ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 30

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 JE MODERNÍ ELEKTRONICKÝ PŘÍSTROJ URČENÝ K POMĚROVÉMU ROZDĚLOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO U DOMŮ S CENTRÁLNÍM VYTÁPĚNÍM.

E-ITN 30 je plně dvoučidlový – integruje teplotní rozdíl mezi snímačem povrchové teploty otopného tělesa snímačem teploty okolního prostředí. Tím zabraňuje měření v letním období.

Indikátor je vybaven elektronickou i mechanickou plombou a výrobní závod opouští v zaplombovaném stavu s aktivovanou elektronickou plombou. Dojde-li k neoprávněnému otevření indikátoru, přístroj uloží datum porušení elektronické plomby do paměti a zároveň přestane zobrazovat naměřená data na displeji.

Na displeji lze zobrazit pouze nápis OPEN, který signalizuje porušení elektronické plomby. Indikátor i nadále pokračuje v měření a vysílání naměřených dat.

Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LC displeji.

1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období (loňský rok) označeno jako SM
3. kontrolní alfanumerický kód
4. první část sériového čísla indikátoru
5. druhá část sériového čísla indikátoru
Z důvodu úspory energie indikátor po delší době nečinnosti (přibližně 1 minutě) displej vypne, proto většinu času indikátor nezobrazuje žádné hodnoty.

Formulář pro změnu uživatele bytu

Pro naše klienty jsme připravili jednoduchý online formulář pro nahlášení změny uživatele bytu pro přesnější rozúčtování nákladů. Po jeho odeslání přijdou zadaná data oběma stranám do mailu, stejně tak jako nám. Věříme, že tuto novinku oceníte stejně jako my.

  Při odečtu dodržujte „pravidlo levé ruky“, tedy první odečet pokoje zleva od vstupních dveří do bytu.

  aktuální období (jeden stisk tlačítka)

  (symbol SM)

  aktuální období (jeden stisk tlačítka)

  (symbol SM)

  aktuální období (jeden stisk tlačítka)

  (symbol SM)

  aktuální období (jeden stisk tlačítka)

  (symbol SM)

  aktuální období (jeden stisk tlačítka)

  (symbol SM)

  aktuální období (jeden stisk tlačítka)

  (symbol SM)

  aktuální období (jeden stisk tlačítka)

  (symbol SM)