Nabízíme

Převážně na Olomoucku spravujeme měřiče tepla, kalorimetry a v neposlední řadě i vodoměry v bytových jednotkách

Vyberte prosím službu

Původní povinnost provádět pravidelné kontroly stanovených měřidel na základě Výměru č. M-107/98 ze dne 15.10.1998, č j. 1070/98/20 o stanovených měřidlech na základě § 3, odst. 3 Zákona č.505/1990 Sb. o metrologii platného od 1.1.1990, nahradila nová vyhláška MPO č. 285/2011, kterou se mění vyhl. MPO č.345/2002 Sb. a stanovuje nové lhůty pro ověření vodoměrů (SV i TV) na 5 let.

Ze Zákona č.505/1990 Sb. o metrologii vyplývá, že není dovoleno používat vodoměry po uplynutí lhůty pro ověření v závazkových vztazích (při prodeji, nájmu, vyúčtování, rozúčtování).

Důvody, proč metrologie určuje maximální dobu osazení těchto měřidel v rozvodech je zejména citlivost celého zařízení v souvislosti s požadovanou přesností měření. Jde o konstrukci lopatkového kola (turbínky) na které působí nejen nečistoty obsažené v mediu, ale i vysoké otáčky s prudkými rázy v rozvodech. Chcete-li tedy účtovat náklady za vodu v rámci objektu spravedlivě, pak ověřený, správně nainstalovaný a zaplombovaný vodoměr je základem pro funkční systém.

V případě, že Vaše bytové vodoměry již nesplňují požadavky metrologického zákona č.505/90 Sb., kontaktujte s důvěrou naši firmu, která se postará o výměnu těchto měřidel jedinou návštěvou v bytě a zároveň poskytne záruku na tato zařízení po celou dobu úředního ověření. Rádi Vám připravíme aktuální cenovou nabídku. Vlastníme osvědčení o registraci (7000-OR-030-05) 7/1-16 vydané Českým metrologickým institutem.

Disponujeme vodoměry jak s klasickým provedením – vizuálním opisem naměřeného stavu, tak i technologií dálkového odečtu. V případě že se rozhodnete pro pokrokové technologie, máte na výběr, zda si službu odečtu sjednáte s námi, nebo bude vše probíhat ve Vaší režii se zdarma poskytnutým software. Samozřejmostí je vystavení montážního protokolu a plombování šroubení ve standardu ČEZ, tedy klasický kroucený drátek s olověnou plombou. Jde sice o pracnější provedení, ale bezkonkurenčně se jedná o nejvyšší ochranu proti neoprávněné manipulaci.

Profesionální přístup a kvalita práce je naši prioritou…

Měření tepla pomocí kalorimetrických kompaktních měřičů

Tento způsob měření je využit převážně v novostavbách kdy bytová předávací stanice zajišťuje výrobu tepla pro otop zároveň s ohřevem teplé vody (meibes) pro daný byt. Součástí tohoto zařízení je i bytový vodoměr na studenou vodu a v neposlední řadě i kompaktní měřidlo tepla.

Ač se jedná o kalorimetrické měření tepla, kdy je měření vyjádřené v jednotkách energie na základě vyhodnocení vstupních údajů několika měřidel různých veličin, a to zejména měřidel teploty a protečeného množství, jedná se u domovních instalací o měření poměrové, jako pomůcka k rozdělení nákladů. Je ale důležité si připomenout, že je stanoveným měřidlem ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Výměny těchto měřidel po vypršení lhůty ověření provádíme obdobným způsobem jako v případě vodoměrů.

Na výběr je mezi klasickou mechanickou konstrukcí lopatkového kola, nebo přesnější, ale finančně náročnější řešení formou ultrazvukového měření.

Poměrové měření tepla pomocí indikátorů topných nákladů

Tyto nejsou uvedeny v seznamu druhů měřidel v příloze vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Nejde tedy o pracovní měřidla stanovená. Jejich životnost je dána konstrukcí zdrojové části elektroniky. Životnost baterie v případě využití klasického mikroprocesoru zařízení je 9let + rok rezerva. Bytové objekty osazujeme kvalitními dvoučidlovými indikátory převážně tuzemských výrobců.

Úspory jdou ruku v ruce s měřením…

Rozúčtování ročních nákladů za otop na jednotlivé bytové a nebytové jednotky se zohledněním všem změn uživatelů v průběhu roku s přihlédnutím na polohu jednotlivých prostorů vůči světovým stranám, výkonům jednotlivých otopných těles, umístění prostoru v rámci objektu zároveň s užitím všech dalších korekčních koeficientů mající vliv na spravedlivé rozúčtování tak drahého tepla – v tom se považujeme za experty.

Ano, …náměry jednotlivých vodoměrů v rámci zúčtovací jednotky je schopen zapracovat do vyúčtování služeb schopný správce nemovitosti, případně jiný zástupce objektu, ale metodika rozúčtování tepla je na tolik sofistikovanou záležitostí, že výsledky těchto pokusů dokáží spolehlivě rozvrátit dobré vztahy v domě. A to nemluvě o technice upevnění měřidel. Rozhodně si nevystačíte s běžně dostupným nářadím a nástroji.

Svěřte se odborníkům…

S láskou k Česku

Ve většině případů používáme kvalitní české produkty. Můžeme Vám tak zaručit prvotřídní kvalitu našich služeb.

S Vaší spokojeností

Spokojenost našich klientů je naší nejlepší referencí. Odpoledními montážemi nebo dlouhodobou péčí rozhodně nekončíme.

S námi

Zajišťujeme služby od A do Z. Vyjímkou není ani plombování v kvalitě ČEZu nebo rozúčtování na konci roku.

Přidejte se mezi spokojené klienty

Ke všem přistupujeme individuálně a garantujeme spokojenost.

Kontaktujte nás